Priser 2014
       
  Hele året    
  Voksen 130 kr  
  Barn 85 kr  
  Studerende ved forevisning af studiekort 95 kr  
  Grupper med 12 personer eller flere 5 kr. rabat pr. person ved samlet betaling  
  Skoler og institutioner pr. barn 40 kr, 2 lærere/pædagoger medfølger uden beregning  
       
  Særarrangementer Der gives ikke rabat til særarrangementer  
  Skt. Hans aften 23. 06. enhedspris 65 kr efter kl. 17  
  Fortællinger i Natten 17. 10. enhedspris 65 kr. efter kl. 17  
  Fastelavn 01. og 02. 03. Voksen 65 kr, barn 45 kr  
  Temarundvisninger Voksen 65 kr, barn 45 kr  
  Allehelgen 01. og 02. 11. Voksen 65 kr, barn 45 kr  
  Juleåbent Gratis adgang!  

(*) Ved studiekort forstås at man er indskrevet til universitet eller tilsvarende.

Kort til ungdomsuddannelse eller lignende er ikke rabatgivende.

Husk - Din billet er et sæsonkort, der giver dig gratis adgang resten af sæsonen

Derfor er dit sæsonkort personligt og må ikke overdrages andre. Legitimation (f.eks. sygesikingskort, dankort, kørekort) skal forevises ved indgang sammen med dit sæsonkort.

Køb af sæsonkort kan ikke kombineres med medlemskabet af Sagnlandets venneforening.

Abonnements-ordninger for skoler og dagsinstitutioner

Sagnlandet tilbyder attraktive abonnementsordninger for skoler og dagsinstitutioner som gør det let og enkelt at besøge os med en grupper, læs mere om det her! 

Trækvogne til picnickurv mm. udlejes

Der udlejes trækvogne. Vi har 10 trækvogne til rådighed. De er primært beregnet til brug for grupper. Det koster 25 kroner at leje en trækvogn + 100 kroner i depositum. Vær venligst opmærksom på at ikke alle stier er umiddelbart passable for en trækvogn. Sagnlandet er et naturområde, se også rådene til kørestolsbrugere.